07 Aug
07Aug

Основними завданнями ОВНС є:

  1. Загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність
  2. Розгляд та оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічного ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення
  3. Визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами раз-ня (якщо рекомендується подальший розгляд декількох)
  4. Визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище
  5. Прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів
  6. Визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства та інших законодавчих і нормативних документів, що стосуються безпеки навколишнього середовища
  7. Визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє сере-ди, які можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів
  8. Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності

ДБН-А.2.2-1-2003-ОВНС.pdf