12 Oct
12Oct

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України інформує, що з метою належної організації роботи з реалізації положень Закону України «Про екологічний аудит» наказом Міндовкілля від 02.10.2020 № 171 створено:

- комісію із сертифікації екологічних аудиторів;

- екзаменаційну комісію з перевірки та оцінювання екзаменаційних робіт кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора;

- апеляційну комісію з вирішення спірних питань і розгляду апеляцій кандидатів на рішення екзаменаційної комісії, а також затверджено їх склади.

Міндовкілля звертає увагу суб’єктів господарювання, що відповідно до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 січня 2007 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2007 року за № 295/13562 (далі – Положення), для допущення до кваліфікаційного іспиту кандидат надає до міністерства (в одному примірнику) такі документи:

- заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 2 Положення;

- копію диплома про вищу освіту, завірену в установленому порядку;

- копію документа для підтвердження наукового ступеня (за наявності), завірену в установленому порядку;

- копію свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, завірену в установленому порядку;

- витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку;

- копію свідоцтва про проходження навчання з екологічного аудиту, завірену в установленому порядку;

- довідку про проходження стажування за встановленою формою, наведеною у додатку 3 Положення;

- особисту картку екологічного аудитора за встановленою формою, наведеною у додатку 4 Положення.

Для продовження строку дії сертифіката екологічний аудитор надає:

- заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 2 Положення;

- відомості про еколого-аудиторську діяльність у довільній формі за останні 3 роки;

- відомості про підвищення кваліфікації екологічного аудитора з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного аудиту за останні 3 роки;

- документи, передбачені в п. 3.1 Положення, в яких відбулися зміни від моменту подання заяви на отримання сертифіката екологічного аудитора.Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України