22 May
22May

Як визначитися в чому різниця в двох, майже однакових за назвою, процедурах?

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - це проектна документація, розробка якої відповідає нормам ДБН.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - процедура, яка включає всебічний розгляд планованої дільності з залученням громадськості та врахуванням пропозицій та зауважень. Процедура регламентована Законом України "Про оцінку впливу на довкілля". 

Процедура ОВД детальніше розглядає плановану діяльність, зокрема включає можливість впливу громадськості, розглядає технічні та територіальні альтернативи. 

Під час розробки Звіту з ОВД проектанти здебільшого враховують матеріали ОВНС проекту. 

Різниця лише в тому, що ОВНС при реконструкції або коригуванні розробляється лише на відповідні частину проекту, яка коригується. Процедура ОВД враховує вплив від всього об'єкту.