23 Jan
23Jan

Інформація! Процедура з оцінки впливу на довкілля

У зв’язку із реорганізацією структури апарату міністерства з метою ефективного інформування громадськості, а також для виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, просимо в повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля вказувати контактну особу уповноваженого центрального органу – Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

Джерело: Міністерство енергетики та захисту довкілля України


Comments
* The email will not be published on the website.