•  01.07.2022 10:00

ОНОВЛЕНО ДБН - СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ДБН А.2.2-1:2021

Read More