Екологічний аудит

Екологічний аудит – це  незалежна оцінка дотримання підприємством або організацією нормативно – правових вимог в області охорони навколишнього середовища при господарчій діяльності, оцінка екологічної безпеки використовуваної сировини, обладнання, технологій, визначення потенційних збитків для навколишнього середовища, ефективності існуючої системи екологічного менеджменту, визначення екологічних проблем та ризиків, виділення проблемних зон та розробка заходів по їх вирішенню, підготовка рекомендацій в області екологічної діяльності.

Цілі аудиту:

 • Обґрунтування політики і стратегії в області охорони навколишнього середовища
 • Аналіз та оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства
 • Аналіз та оцінка нормативних актів в області охорони навколишнього середовища
 • Обґрунтування та ініціація екологічної діяльності
 • Ідентифікація екологічних проблем підприємства чи території

Законом України «Про екологічний аудит» передбачено два види екологічного аудиту:

Добровільний - здійснюється за ініціативою керівництва об'єкту аудиту або за узгодженням з ним, якщо Замовником аудиту виступає третя зацікавлена сторона (клієнт, фінансова установа, або ін.).

Обов'язковий - здійснюється за замовленням зацікавлених державних органів для об'єктів або видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку.

Обов'язковий екологічний аудит в Україні проводиться у випадках:

 • Банкрутства підприємства
 • Приватизації
 • Передачі в концесію об'єктів державної і комунальної власності
 • Передачі або придбання підприємства в державну або комунальну власність
 • Передачі об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду
 • Створення спільних підприємств на основі об'єктів державної і комунальної власності
 • Екологічного страхування об'єктів
 • Завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно закону
 • У інших випадках, передбачених законом.

Якщо вашій компанії потрібно….

 • Визначити відповідність діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства
 • Перевірити, чи не завищені екологічні платежі або штрафні санкції екологічної інспекції
 • Уникнути наднормативних екологічних платежів і штрафних санкцій
 • Знизити витрати на поводження з відходами, на водопостачання, електро-, тепло-, газопостачання
 • Визначити наявність резервів сировини і енергоресурсів на підприємстві
 • Знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища
 • Підвищити інвестиційну привабливість підприємства
 • Сформувати екологічну стратегію і політику підприємства
 • Підвищити конкурентоспроможність підприємства і збільшити лояльність споживачів за рахунок виробництва продукції, що відповідає всім екологічним і санітарно- гієнічним вимогам
 • Вийти на міжнародний рівень і укріпити позиції компанії серед зарубіжних партнерів
 • Сертифікувати систему екологічного менеджменту підприємства на відповідність стандарту ISO 14001.

то вам достатньо лише подзвонити в компанію «НВО Екоальянс» і ви отримаєте повний комплекс послуг с гарантованим результатом і в найкоротший термін. Підготовлений нами звіт та аудиторський висновок є офіційним документом для будь-яких контролюючих організацій та судових органів і допоможе вирішити або зняти багато питань, які можуть виникнути при їх взаємодії з вашою компанією.

Для вас ми проведемо комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства

 • В області охорони атмосферного повітря
 • Охорони поверхневих і підземних вод
 • Поводження з небезпечними відходами
 • Обгрунтованість плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, різноманітні штрафні санкції);
 • По дотриманню підприємством  ліцензійних вимог і умов
 • При отриманні ліцензії на діяльність по збору, використанню, знешкодженню, транспортуванню і розміщенню відходів

А також оціночний аудит існуючої системи екологічного менеджменту підприємства на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2006 "Системи екологічного керування. Вимоги і настанови по застосуванню" (ISO 14001:2004, IDT).