Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин

Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин згідно Інструкції про зміст і порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 10.02.1995 №7 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 р. за N 61/597 та КНД 211.2.3.063-98 "Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція" (зі змінами яку з замінить згідно Наказу від 18.10.2018 № 368 Про прийняття національних нормативних документів та прийняття змін до національних нормативних документів з 01 грудня 2019 року ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб.) є обов’язковим для виробничих об’єднань і промислових підприємств, організацій і установ, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу, незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності.

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та ст. 4 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" нормування у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитися як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання,  згідно п.1.4 Наказу.

Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємство проводить в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Мінприроди.

У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин згідно п.1.8 Наказу, підприємство, при необхідності, проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі або вибірково без відповідних вказівок вищезазначених органів і представляє звіт в Мінприроди, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Обсяг інвентаризації викидів згідно п.1.5 Наказу Мінприроди від 10.02.1995, №7 визначається залежно від поставленої мети у відповідності з вимогами законодавчих актів та нормативних документів по даному питанню.

Матеріали інвентаризації використовуються для:

  •  розробки     нормативів утворення забруднюючих     речовин, які відводяться в атмосферне     повітря при експлуатації технологічного     та іншого обладнання, споруд та об’єктів;   
  • розробки     нормативів гранично допустимих викидів;
  • регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:

  • прямих     методів вимірів, які засновуються на     проведенні безпосередніх інструментальних     вимірів;
  • розрахункових методів;
  • матеріали технологічного регламенту та проектних показників. 

В необхідних випадках для розрахунку кількісних характеристик викидів повинні застосовуватись галузеві методики, затверджені Мінприроди.

Після проведення інвентаризації нашими силами розробляються документи відповідно "Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців" затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 9 березня 2006 р. №108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за №341/12215 з урахуванням "Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" затведжених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 червня 2006 року №309, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2006 р. за №912/12786.

Проходимо узгодження в Департаментах (Управліннях) екології ОДА та Держпродспоживслужбах для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.