ОВД - Оцінка впливу на довкілля

Закон України "ОВД": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

Реєстр з ОВД: http://eia.menr.gov.ua

Процедуру оцінку впливу на довкілля (ОВД) запроваджено у 2017 році з метою наближення до європейських стандартів, а саме контролю ступеня забруднення навколишнього середовища та забезпечення права громадян на безпечне довкілля.

Чи підлягає діяльність під процедуру ОВД?

Закон про оцінку впливу на довкілля передбачає перелік видів господарської діяльності, які в обов’язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок.

Даний перелік розподілено на дві групи.

До першої групи відносяться наступні категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; хімічне виробництво(в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік) будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо.

Для видів діяльності, що належать до першої групи, проводить ОВД та надає висновок з ОВД Міністерство екології та природних ресурсів. Для об'єктів цієї категорії необхідно буде також проводити оцінку транскордонного впливу. 

До другої групи відносяться об’єкти: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо, висновки Оцінки впливу на довкілля для яких будуть видавати місцеві територіальні органи.

Розпочинати будь-яку з цих видів діяльності без оцінки впливу на довкілля заборонено!

Процес підготовки звіту з ОВД

2. Підготовка повідомлення про планову діяльність у письмовому та електронному вигляді ч.2 ст.5

Коли: терміни довільні

Форма повідомлення – Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з ОВД

3. Надання повідомлення про планову діяльність через електронний кабінетЄдиного реєстру ОВД п.3 ч.2 ст.4 Порядку передачі документів для надання висновку з ОВД

Строки: після підготовки повідомлення

4. Оприлюднення повідомлення про планову діяльність у друкованих ЗМІ ч.3 ст.4

Коли: протягом трьох днів з дня надання уповноваженому органу

Друк повідомлення про планову діяльність у не менше двох друкованих ЗМІ, територія розповсюдження яких охоплює населені пункти, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Повідомлення також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити планову діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідного населеного пункту, на території якого планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планової діяльності, та інших зацікавлених осіб.

Поряд з обов’язковим розміщенням повідомлень, рекомендується додатково оприлюднити інформацію на офіційному веб-сайті підприємства чи сторінках у соціальних мережах.

5. Повідомлення уповноваженого органу про оприлюднення повідомлення ч.9 ст.4

Коли: після оприлюднення повідомлення

6. Очікування вивчення громадськістю повідомлення про планову діяльність ч.7 ст.5

Коли: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення про планову діяльність

7. Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля ст.6

Після підготовки звіту з ОВД:

8. Забезпечення відкритого доступу до звіту з ОВД – розміщення у місцях доступних для громадськості ч.5 ст.4

Де:

у приміщеннях уповноваженого органу,

приміщеннях органу місцевого самоврядування відповідного населеного пункту, який може зазнати впливу планованої діяльності,

приміщеннях суб’єкта господарювання ,

інших загальнодоступних місцях

9. Підготовка та подача оголошення про початок громадського обговорення уповноваженому органу ч.2 ст.4

10. Оприлюднення оголошення про початок обговорення звіту як у пункті 4 ч.3 ст.4

Коли: протягом 3-х днів з дня надання уповноваженому органу

11. Повідомляємо уповноважений орган, що повідомлення оприлюднено  ч.9 ст.4

Громадське обговорення

12. Початок громадських обговорень планованої діяльності (громадські слухання, надання письмових і електронних пропозицій) ч.6. ст.7

Коли? Не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів

13. Проведення громадських слухань п.8 ч.9 ст.7 Порядку проведення громадських слухань

Коли: не раніше 10 днів з моменту оприлюднення оголошення

Хто проводить? Організатор визначається уповноваженим органом, за участю представників підприємства

Звіт з ОВД

14. Отримання звіту громадського обговорення ч.7 ст.7

Коли: після проведення громадських обговорень

15. Отримання інформації про висновок з ОВД ч.6 ст.9

Коли: через 25 днів після завершення громадського обговорення

16. Оприлюднення звіту з ОВД (див. п.4)

Коли: протягом 3-х днів з дня отримання

17. Надання звіту та висновку з ОВД дозвільному органу для отримання рішення (дозволу) ч.1 ст.11

Терміни: якщо є необхідність прийняття такого рішення / отримання дозволу

18. Оприлюднення рішення про провадження планованої діяльності (див. п 4) ч.4 ст.4

Коли: протягом 3-х днів з дня отримання рішення від уповноваженого органу