ОВНС - Оцінка впливу на навколишнє середовища

Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів про­мислового та цивільного призначення здійснюється згідно ДБН А.2.2-1-2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (далі — ДБН).

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

  • Для формування ціни на розділ ОВНС (бажано у електронному вигляді у форматах pdf): 

1. Загальна пояснювальна записка проекту (ПЗ), з розрахунком класу наслідків об'єкту; 

2. Склад проектної документації на будівництво; 

3. Ситуаційний план; 

4. Схема генплану; 

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.

  • Для розробки ОВНС обов'язково необхідні (бажано у електронному вигляді у форматах pdf, jpg, doc): 

1. Загальна пояснювальна записка проекту (ПЗ), з розрахунком класу наслідків об'єкту та ТЕП; 

2. Склад проектної документації на будівництво; 

3. Розділи проекту: 

3.1. "ТМ" - ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА, "ТМК" - Тепломеханічні рішення котельні (при наявності); 

3.2. "ТХ" - технологія (при наявності); 

3.3. "АР" - Архітектурно-будівельний рішення; 

3.4. Ситуаційний план; 

3.5. "ГП" - Схема генплану, План благоустрою, озеленення, місця де передбачено роздільне збирання побутових відходів; 

3.6. Напрямок трас інженерних мереж з пояснювальною запискою; 

3.7. "ОВ" - опалення, вентиляція та кондиціювання» (пояснювальна записка, принципові схеми, специфікація); 

3.8. "ЕО" – електричне обладнання»(пояснювальна записка, специфікація); 

3.9. "ВК" – водопровід та каналізація» (пояснювальна записка, принципові схеми, специфікація); 

3.10. "ГПЗ" - Газопостачання зовнішє та "ГПВ" - внутрішнє (при наявності); 

3.11. ТОМ - Розділ: Захист від шуму (при наявності); 

3.12. ТОМ - Розділ: ПОБ – проект організації будівництва; 

3.13. "ХП" - системи холодопостачання (за наявності); 

4. Надати характеристику існуючих зелених насаджень в межах проектованої діяльності, інформацію про кількість і цінність насад­жень, що під­лягають знесенню (акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню), баланс знесених і компенсаційних насад­жень тощо; 

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 

6. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою; 

7. Заяву про наміри (в разі якщо вже опублікована в ЗМІ, копія сторінки газети з текстом, датою і номером); 

8. В разі необхідності для об'єкту (сейсмологія) - проект для попередження та обмеження негативних впливів на геологічне середовище (у тому числі ТУ КП СУППР, надати опис запроектованих підпірних стін та інше); 

9. Інформація про ЗАМОВНИКА та Генпроектувальника; 

10. Кліматична характеристика району розташування об'єкту; 

11. Фонові концентрації по основних забруднюючих речовинах (NOx, CO, SO2, тверді речовини) лист щодо фонових концентрацій забруднюваль­них речовин на майданчику будівництва отримати в установленому порядку згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресур­сів України від 30.07.2001 № 286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі»; 

12. Проект на будівництво артезіанських свердловин, в т. ч. матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (за наявності свердловин); 

13. ТУ на водовідведення (умови на скид стічних вод), на каналізування та інші (отримані у встановленому порядку); 

14. Проектні рішення щодо відведення стоків об'єкта у дренажну систему (розрахунки кількості стоків по споживачах, характеристики стоків до і після очистки, опис очисних споруд, фільтраційні властивості ґрунтів зони аерації та водоносного горизонту, режим ґрунтових вод, додаткові параметри середовища, що можуть впливати на інфільтрацію, конструктивні рішення щодо влаштування дренажної системи, аналіз можливих негативних впливів на ґрунти, водне і геологічне середовища тощо); 

15. При проведенні робіт на землях водного фонду надати погодження місця і порядку відповідно до вимог ст. 3, 4, 86 Водного кодексу України або надати затверджену містобудівну документацію, яка б обґрунтувала відповідність проектних рішень вимогам ст.88, 89 Водного кодексу України (стосовно обмежень господарської діяльності в прибережній захисній смузі), та вказувала де проходять її межі.