Розрахунок фонових концентрацій забруднюючих речовин

Значення фонових концентрацій використовуються при встановленні нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, при вирішенні питання розміщення нових промислових об`єктів та здійснення реконструкції, технічного переобладнання чи розширення існуючих промислових об'єктів.

У зонах впливу нових підприємств та інших об'єктів, будівництво яких планується, за величини фонових концентрацій беруться значення фактичних фонових концентрацій, визначені шляхом спостережень або розрахунків (за даними фактичних обсягів викидів). У зонах впливу діючих промислових об'єктів, які здійснюють реконструкцію, технічне переобладнання, або існуючих об'єктів, реконструкція чи розширення яких не передбачається, за величини фонових концентрацій беруться лише розрахункові їх значення.

Тобто якість атмосферного повітря, а саме її характеризують величини фонових концентрацій, визначається або за результатами спостережень органами ДСНС, у складі яких знаходиться гідрометслужба, або розрахунковим методом. 

Отримання фонових концентрацій, що визначені за даними спостережень.

Задля цього суб’єкт господарювання повинен звернутись до відповідного органу із запитом про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин. До запиту необхідно додати наступні документи:

1. Назва організації, яка запитує величини фонових концентрацій, відомча належність, поштова адреса.

2. Місто (населений пункт, область), для якого запитуються величини фонових концентрації.

3. Назва підприємства, для якого запитуються величини фонових концентрацій, з зазначенням, чи дане підприємство будується, реконструюється, підлягає технічному переобладнанню або діюче.

4. Характеристика розташування проммайданчика підприємства на карті-схемі міста і адреса цього підприємства. На карті-схемі подається ситуація в радіусі до 50 висот найбільш високого джерела забруднення, але не менше ніж 2 км (якщо підприємство має декілька проммайданчиків або запит робиться для групи підприємств, усі відомості вказуються окремо для кожного проммайданчика. Надається короткий опис районів їх розташування).

5. Перелік речовин, які викидаються підприємством (об'єктом), що розглядається.

6. Термін, на який запитуються величини фонових концентрацій, строки вводу першої черги будівництва і розвитку підприємства на повну потужність.

І протягом одного місяця отримуємо Довідку встановленого зразка Про величини фонових концентрацій.