СЗЗ - Матеріали з обгрунтування санітарно-захисної зони

Відповідно п.5.9. ДСП-173-96 Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з пунктом 5.7. в якому зазначено про те що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.

Принципи організації санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства та використання її території, а також санітарну класифікацію підприємств, виробництв та споруд і нормативні розміри СЗЗ для них сформульовано в "Державних санітарних правилах планування та забудови населених пунктів, ДСП  № 173" який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. N 173, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 379/1404 та ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

Санітарно-захисні зони для промислових підприємств та інших об'єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, встановлюють відповідно до діючої санітарної класифікації підприємств при підтвердженні достатності цих зон розрахунками приземних концентрацій шкідливих речовин, що містяться в викидах підприємств, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з врахуванням фонового забруднення, а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств і виробництв.

При обгрунтуванні розмірів СЗЗ для більшості підприємств визначальними є рівні приземних концентрацій забруднюючих речовин атмосферному повітрі, розрахунки яких здійснюються за нормативним документом ОНД-86 і відповідними програмами для персональних комп`ютерів, погодженими Мінекоресурсів України.

Оцінка очікуваного рівня забруднення атмосфери в районі розміщення підприємства здійснюється за Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць які затверджено: т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015, Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць гігієнічний норматив ГН 2.2.6.-184-2013.

Оцінка акустичного забруднення на території підприємства, на межі СЗЗ та житлової забудови проводиться відповідно за "Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. ДСП 3.3.6.037-99", ДСП 173-96 та ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 "Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях", ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови" затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року N 463.