Судова інженерно-екологічна експертиза

Проблема протидії екологічним правопорушенням за сучасних умов має високе значення, що зумовлюється негативним впливом цих посягань на довкілля, можливими шкідливими наслідками для життя й здоров'я людей, майна, безпеки виробництва, системи господарювання в державі.

Зростання ролі судочинства в установленні фактичних обставин екологічних правопорушень зумовлює актуальність подальшого активного розвитку судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного й важливого сучасного напряму криміналістичних видів досліджень.

Судова інженерно-екологічна експертиза забезпечить:

  • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
  • встановлення причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
  • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації;
  • встановлення причинно-наслідкової залежності між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.