About the company


О нас

Напрацьований досвід дозволяє з упевненістю говорити про те, що ми впораємося з будь яким покладеним на нас завданням в сфері екології.

ТОВ "Еко Логін" засноване у 2007 році в місті Луганськ на базі ПП "Фірма "ЕКО", з назною ТОВ "ЕКО-Луганська інженерна компанія" (ТОВ "ЕКО-ЛІК"), як підрозділ який спеціалізується на таких послугах:
- розробка спеціального розділу робочого проекту ОВНС (оцінка впливів на навколишнє середовище) у складі проектних робіт для будівництва.
- розрахунок електромагнітних випромінювань для операторів мобільного зв'язку (UMC, Київстар, Укртелеком) з погодженням в органах СЕС
- екологічний аудит (у 2008 році назву підприємства було змінено на ТОВ "ЕКО-АУДИТ") 
ПП «Фірма« ЕКО » - приватне підприємство, сформоване в 1999 році. В основі своєї діяльності підприємство створювалося для проектування в сфері екології:
- складання звіту по інвентаризації та розробка проекту ПДВ для стаціонарних джерел викидів підприємств,
- розробка документів які обгрунтовують обсяги викидів, в атмосферне повітря,
- розробка паспортів ГОУ,
- розробка документів для отримання дозволу та ліміту на тимчасове зберігання відходів на території підприємства, інвентаризація та паспортизація відходів
- розробка проектів гранично-допустимого скидання в воду (ГДС).

Фахівцями наших підприємств за багато років, проведені роботи для різних галузей промисловості.
Серед наших клієнтів присутні великі вугільні холдинги, хлібокомбінати, ливарні виробництва, ТЕЦ, виробництво вапна та вапняняного шлако-в'яжучого, елеватори зерна, холодокомбінати, об'єкти розподілу енергії, нафтобази, комбікормові заводи, ТЕС, ковальські заводи, птахофабрики, кондитерські фабрики, спиртозаводи, молокозаводи, АБЗ, виробництва електродів, маслозаводи, автозаправні станції, АТП, різні медичні та навчальні заклади, цегельні заводи, будівельні організації і т.д.

У 2017 році після переміщення у місто Київ було змінено назву підприємства на сучасну назву.

Відповідальність, професіоналізм і постійне удосконалення наше кредо.
Відмінне знання законодавства України в сфері охорони навколишнього середовища, екологічних аспектів і технології виробництва різноманітних підприємств. Обізнаність роботи з міжнародними стандартами ISO.

Директор підприємства Гладенков Олег Вячеславович (екологічний аудитор з 2007 по 2016 рік) на даний час як провідний інженер-проектувальник (має право на розробку для об'єктів будівництва всіх класів наслідків, включно з СС3) спеціалізується на виконанні ОВНС та ОВД.
Кваліфікаційний сертифікат за напрямом: інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища (ОВНС)
Проекти в розробці яких приймав участь за останні 5 років (на 01.01.2019), ОВНС:
СС1– 1 од.,
СС2 – 28 од.
СС3 (найвищий клас наслідків) – 4 од.

Фахівцями пройдено курси підвищення кваліфікації:
2018.02 відповідно до ст.17 Закуну України "Про архітектурну діяльність" підвищив кваліфікацію інженера-проектувальника (сертифікат серія АР №006692). ВУГіП та ТОВ "ЦПК "Профпроект" (24 години)
2016, 2013, 2010, 2006 Курси підвищення кваліфікації «Екологічний аудит» ДЕІ Мінприроди м.Київ (40, 40, 40, 140 годин)
2012 Підвищував кваліфікацію шляхом підготовки до професійної атестації за напрямом інжинерно-будівельне проектування (Загальний модуль - 26 годин, Спеціальний модуль 11 годин - забезпечення безпеки життя і здоров’я людини) НМЦ "Проектувальник" м.Киїів
2011 Семінари: «Новий порядок проведення екологічної експертизи в Україні. Оцінка впливу на навколишнє природне середовищє (ОВНС) в системі законодавчих та нормативних документів України.», «Практичні питання механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», «Практика впровадження механізму регулювання в сфері поводження з відходами» УкрЦПН м.Київ
2010 «Впровадження механізмів Кіотського протоколу на підприємствах. Проекти спільного впровадження (ПСВ), схеми зелених інвестицій (СЗІ)», ДІПК Мінпромполітики м.Київ
2009 Курси підвищення кваліфікації «Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря» ДІУЕВР м.Київ (40 годин)
2009 Курси підвищення кваліфікації «Управління у сфері поводження з відходами їх виробниками, переробниками та місцевими і регіональними уповноваженими органами» ДІУЕВР м.Київ (40 годин)
2007 Курси підвищення кваліфікації «Організація роботи, контролю та звітності з природокористування і природоохоронної діяльності на підприємствах, в установах і організаціях» ДЕІ Мінприроди м.Київ (36 годин)
2008, 2002 Курси підвищення кваліфікації «Розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців» ДІПКПК Мінекоресурсів України м.Київ, ДІПК Мінпромполітики м.Київ (40, 96 годин)