FAQ


ЧАВО

Подскажите пожалуйста как можно посчитать акролеин от жарки для ОВОСа (т.е. без фактических замеров)?

Розрахунок проведено згідно п.3.2, п.3.1.                  
“Удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
для предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности”,
ГОСНИИСИБПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, г.Новосибирск, 1990.

Розрахунок викидів ЗР (т/рік) проведений за формулою:
Е = С * В / 1000
де В - кількість використаної олії для приготування блюд (л/рік);
С - питоме виділення акролеїну (табл.1 п.3.2) при виробництві хліба та
хлібобулочних виробів в кілограмах на тонну продукції, що
випускається прирівнюється до виділення акролеїну при смаженні страв
на нагрітих сковородах змащених рослинною олією в кілограмах
на літр (1 дм³, 0,001 м³) використаної олії.
Пояснення:
Згідно п.3.1 методики "Щоб уникнути підгоряння при випічці формового
хліба - форми, а для подового хліба - поди змащуються рослинною олією, при
згорянні якої виділяється акролеїн"
За технологічними нормативами (рецептурами) випічки хлібобулочних
виробів норми списання олії рослинної для змащення форм:
- ручне змащення - 150 г на 100 кг борошна або 1,05 кг олії рослинної
на 1 т готових виробів;
- при механізованому змащенні норми списання залежать від ваги
випеченого виробу: при вазі виробів 0,8-1,1 кг - 1,15 кг олії рослинної на 1 т
готових виробів; до 0,8 кг - 1,2 кг олії, понад 1,1 кг - 0,85 кг олії на 1 т продукції.
Щільність олії соняшникової - 0,92 кг/л
Для розрахунків приймаємо витрату олії рослинної на 1 т готових
хлібобулочних виробів рівною середнім нормам списання на змащення та щільності
олії - 0,92 кг, звідки 1 літр олії рослинної для змащення ємностей для
приготування прирівняно до 1 т готових хлібобулочних виробів, тобто
для акролеїну С = 0,000000676 кг/л олії використаної для приготування блюд.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в г/сек здійснюється за формулою
М = Е * 1000000 / 3600 * Т
де Т - час роботи обладнання, год/рік

Вихідні дані:
Джерело утворення № 5
В - кількість використаної олії для приготування блюд = 100 л/рік
Т - час роботи обладнання = 2920 год/рік

Максимально разовий викид ЗР (Мі) та валовий викид (Еі) складає:
Еакролеїн = 100 * 0,000000676 / 1000 = 0,00000007 т/рік
Макролеїн = 0,00000007 * 1000000 / (3600 * 2920 ) = 0,000000007 г/с

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=10913.msg31285#msg31285

Колись був лист-роз’яснення МінПрироди (по-моєму за підписом Горбунова), про те, що якщо відстань між крайніми джерелами на проммайданчиках більше 500 м, то документи розробляються окремо для кожного проммайданчика.

У разі, коли відстань між структурним підрозділом та основною територією підприємства не досягає 500 метрів, вони вважаються одним Об’єктом і для нього визначаються координати.

«Про виконання робіт по визначенню географічних координат об'єктів в галузі охорони атмосферного повітря» (Лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.08.2002, №67/16/3-8

стор.162
Збірка чинних нормативно-правових актів з питань охорони атмосферного повітря / [за ред. С. С. Куруленко]. – К. : Міністерство природи України, 2007. – 216 http://www.zhiva-planeta.org.ua/upload/Small_Buklet_1_vn_1+1.pdf

Відповідь zira
Лист Мінприроди №1052/11/10-08 від 01.02.2008р. МОНПС Укртрансгазу про окремі об'єкти. Щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

лист є в бібліотеці
http://sop.org.ua/library/library.php

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=12054.msg33580#msg33580

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка. Є дозвіл на викиди для джерела викиду #1, до нього під'єднані джерела утворення - 3шт. Хочемо під'єднати ще одне нове джерело утворення. Треба отримувати новий дозвіл? Якщо в обґрунтовуючих документах рахується максимальна потужність обладання, а ми використовуємо його на 65%. Тобто ще + 1 обладнання і буде 90% від раніше заявленої потужності. Начебто увійдемо в затверджені викиди? Чи ми увійдемо в т/рік, а не в мг/м3 ? Як викрутитись, що б нам не викрутили руки?

Хочемо під'єднати ще одне нове джерело утворення. - це реконструкція котельні, яка потребує РП, ОВНС до нього, висновку державної екологічної експертизи.

- Відповідно п.22.3 ДБН В-2.5-77-2014 «Котельні» У складі проектної документації розробляється проект оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог ДБН А.2.2-1.

- Відповідно п.1 Сфери застосування ДБН В-2.5-77-2014 «Котельні» Норми встановлюють вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих котелень (котельних установок) незалежно від їх продуктивності з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, теплогенераторами з надлишковим тиском пари не більше ніж 3,9 МПа, температурою води не вище ніж 200 °С та не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, продуктивністю до 0,2 МВт включно.

, та нового дозволу.

- У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються на підставі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві відповідно п. 2.9 Інструкції №108.

- Оформлення звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин готується за Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві Затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р. N 7 Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 р. за N 61/597 (Далі Інструкція №7).

- п.1.8. У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, підприємство, при необхідності, проводить інвентаризацію викидів в повному обсязі або вибірково без відповідних вказівок вищезазначених органів і представляє звіт в Мінприроди, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
(абзац другий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

- п.2.5.2. Величина викиду, на основі прямих вимірювань, визначається на номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу, які істотно відрізняються величинами викиду. При цьому за максимальну фактичну величину викиду приймається найбільший викид, що визначений при обстеженні технологічного процесу.
Проектна величина викиду береться з технологічних регламентів, що входять в проектні матеріали на будівництво, реконструкцію, техпереобладнання і т. д., а у випадку модернізації техпроцесу, в ході їх експлуатації, за матеріалами останнього затвердженого техрегламенту.

отже "ми використовуємо його на 65%" - інспекцію, департамент, Держпродспоживслужбу не повинно турбувати, тільки номінальне (100%), тільки хардкор!

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11102.msg31739#msg31739

Яка ще експертиза і з якого переляку? За 808 Постановою, котли такої потужності не є об'єктами підвищеної небезпеки, а за новим законом Про оцінку впливу на довкілля тим паче. Обов'язкове встановлення ГОУ планується лише у випадку, якщо концентрація, визначена у результаті замірів перевищує встановлені законодавством нормативи

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про регулювання містобудівної діяльності"
Стаття 31. Проектна документація на будівництво
3. Не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1).

"Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи" ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 11.05.2011 N 560
Експертиза проектів будівництва
10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що:
Якщо до складу будови (комплексу) входить хоча б один об'єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, проект будівництва підлягає обов'язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.

Для об'єктів з незначними наслідками (СС1) згідно ДБН А.2.2-1-2003 ОВНС все одно потрібно розробляти та відповідно мати підприємству на протязі свого існування:
Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів про-мислового та цивільного призначення (далі - планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.
Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність у межах України.
1.7 Для видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку Е, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до розділу 2 даних Норм.
Для інших видів діяльності та об'єктів, не наведених у додатку Е, матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгодженням з місцевими органами Мінекоресурсів та Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

Обов'язкове встановлення ГОУ планується лише у випадку, якщо концентрація, ... при розробці ОВНС нема результатів замірів по твердим речовинам у паспортних даних, якщо розрахунок по об'єму димових газів від кг/год використаного палива та мг/м3 від г/сек або гДж/кг по Том1. Укрентек розраховані без "хімії" та брехні - мг/м3 приведене до 6% кисню буде перевищувати встановлені законодавством нормативи у 150 мг/м3 (для пелет, брикетів, дров, вугілля точно! Перевірено!)

Ще трохи про ОВНС для тих, хто сумнівається

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів
При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.
Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів.
Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.
Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище.
Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об'єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спеціальну заяву про це.
Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених у проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення).

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=2185.msg31849#msg31849

В связи с новыми требованиями продпотребслужбы, появилось много пустых проблем на ровном месте с оформлением ситуационных карт-схем (и с генпланами тоже) - попробую доступно изложить. Четкого определения термина "Ситуационная карта-схема" не знаю и есть ли оно вообще. В моем понимании, карта-схема - условно карта с элементами схематики, лишь бы соблюдались требования п. 2.7.4 "Складається ситуаційна карта-схема, на якій вказуються розміщення об'єкта (окремо для кожного майданчика), сельбищні території, зони відпочинку, наносяться межа санітарно-захисної зони, координатна сітка, зона впливу". Т. е., схематически рисуем зоны (определенным образом, для различения, штрихуем): 1. местоположения объекта; 2. Селитебные территории, если рядом имеются; 3. Зоны отдыха, если где-то рядом есть; 4. Выдерживаем какой-то масштаб и расстояния между зонами, привязку по сторонам света (об этом в п. 2.7.4 вообще ничего нет); 5. Наносим СЗЗ, координатную сетку; 6. Рисуем Зону впливу - что это такое тоже понимаю смутно, потому что четкого определения термина тоже не имею. Теперь к проблемам: 3. Зона впливу - больное место, объяснить не могут, но требуют наносить (пока сошлись на штриховке всего, что попадает в расчетную СЗЗ). Может кто-то подскажет - правильно ли это? Дайте ссылки на норм. документы или литературу.

Если нет четкого определения термина в документах значит оно изложено в других документах:
Генеральний план на топографічній основі, відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 та ГОСТ 2.302-68, розробляються на основі топографічних планів у одному з таких масштабів: 1:500 або 1:1000, умовні графічні зображення меж територій будинків і споруд відповідно до ДСТУ Б А.2.4-2:2009;

Ситуаційні плани (карти-схеми), відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 та ГОСТ 2.302-68, розробляються на основі топографічних планів у одному з таких масштабів: 1:2000, 1:5000 та 1:10000. (Хотя для мелких одиночных объектов я разрабатываю в основном в масштабе М1:20000 в связи с тем, что с таким масштабом круг 2км окурат влазит в лист формата А4)

2 км для зоны влияния - это компромисс согласно пункта ОНД-86:
п.4.1. Влияние рельефа местности на значение максимальной приземной концентрации cм от одиночного точечного источника учитывается безразмерным коэффициентом h в формулах (2.1), (2.9), (2.11). Значение h устанавливается- на основе анализа картографического материала, освещающего рельеф местности в радиусе до 50 высот наиболее высокого из размещаемых на промплощадке источника, но не менее чем до 2 км.

Из логики следует, что этот картографический материал должен присутствовать в документах обосновывающих выбросы, поэтому он в таком виде появляется на ситуационной карте-схеме взамен зоны влияния. Единственный ресурс который я нашел со слоем показывающим рельеф и перепад высот тут http://gisfile.com/map/

На самом деле зона влияния для каждого объекта разная и легко рассчитывается на ЭОЛ 2000h, но для этого нужно делать отдельный расчет без учета фона в том числе и для 3 группы, чего не хотят делать т.к. расчет может показывать зону влияния и 3 и 5 км, а ситуационную карту с такой зоной делать очень трудоемко и требует большого формата листа.

В связи с этим - это повод для 3 группы проводить рассеивание без фона с расчетом этой зоны и прикладывать хотя бы одну карту с веществом с наибольшим влиянием, где она построена.

Рассчитывается зона влияния согласно пункта ОНД-86:
п. 2.19. Для каждого источника радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее
из двух расстояний от источника х1 и х2, где х1 = 10 xм, а величина х2 определяется
как расстояние от источника, начиная с которого с £ 0,05 ПДК.
П р и м е ч а н и е .
Значение х2 при ручных расчетах находится графически с помощью рис. 2.4 а, б. На вертикальной оси откладывается точка 0,05 ПДК/см, через которую проводится параллельная горизонтальной оси линия до пересечения с графиком функции s1 за максимумом. Из точки пересечения опускается перпендикуляр на горизонтальную ось, полученное значение x/xм умножается на х?, в результате чего определяется искомое значение. При см £ 0,05 ПДК значение x2 полагается равным нулю.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11110.msg31855#msg31855

Теперь к проблемам: 1. От нас начали требовать рисовать детально на ситуационной к.-с. жилые дома и прочие объекты, близлежащие к промобъекту (даже если они на расстоянии 5-7 км) - вроде как не совсем соответствует п. 2.7.4. 2. Возникает путаница какую СЗЗ наносить - нормативную или расчетную с учетом розы ветров (раньше рисовали расчетную, теперь требуют нормативную, вроде это более логично, исходя из Инструкции). Поделитесь опытом, как у Вас рисуется СЗЗ. Прошу поделиться опытом и советом, как быть. П. С. 4. От каких источников выбросов отбивать расстояние СЗЗ - от ИЗА основного производства (по которому она устанавливается) или с учетом вспомогательных ИЗА. Раньше делали от основного, теперь требуют от любого. За счет этого СЗЗ может дополнительно разрастаться (например, часто на периферии предприятия есть всякие бытовки охраны с буржуйками, если отбивать от них, могут значительные расстояния получаться) 5. Не совсем понятно, что делать с котельными. Какая СЗЗ? В ДСП 176-97 мутно написано как-то.

Это не противоречит пункту т.к. п.2.7.4. требует наносить селитебные территории, согласно ДСП-173-96:
п.3.4. Відповідно до діючих будівельних норм та правил територія населеного пункту з урахуванням переважного функціонального використання поділяється на:
- сельбищну територію - для розміщення житлового фонду, громадських будівель та споруд, установ соціального, культурного та побутового призначення, внутрішньосельбищної вулично-дорожньої та транспортної мереж, зелених насаджень та місць громадського користування, окремих комунальних та промислових об'єктів, будівництво яких допускається поблизу житлової забудови;
- ландшафтно-рекреаційну територію, що охоплює приміські ліси, лісопарки, лісозахисні смуги, водоймища, зони відпочинку та курортні зони, землі сільськогосподарського використання та інші, які разом з парками, садами, скверами, бульварами сельбищної території формують систему озеленення та оздоровчих зон.

п.4.3. У сельбищній зоні населеного пункту допускається розташування промислових підприємств, які не є джерелами викидів шкідливих речовин, не створюють шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань вище нормативних рівнів, що не потребують обладнання під'їзних залізничних шляхів, інтенсивного руху автомобільного транспорту (понад 40 автомобілів за добу). При цьому відстань до житлових будинків, ділянок дитячих дошкільних закладів, шкіл, закладів охорони здоров'я, відпочинку та фізкультурних споруд слід встановлювати за погодженням з органами державного санітарного нагляду, але не менше 50 м від межі території об'єкту.

На сколько я понимаю "не менше 50 м" может не затрагивать котельные и их склады топлива (источники без нормативной СЗЗ туда же), если нет ни одной точки максимальных концентраций при расчете рассеивания превышающей ПДК, согласно:
п.5.4. Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами.
Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд , в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, в тому числі:
- для теплових електростанцій, промислових та опалювальних котелень - від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;
- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств та об'єктів - від межі об'єкта. (!!! - это скорее всего связано с дурнопахнущими веществами которые выделяются)
На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.

2. Соответственно при отсутствии превышений в зоне влияния расчетную зону нанести не получится, нужно наносить нормативную и доказывать что она выдержана расчетом рассеивания в т.ч. для объектов 3 группы. Спорный вопрос, что делать если фон превышен.

П. С.
4. От всех рисовать! От каждого своя, для каждого источника свое описание расстояния. Зоны рекомендую не объединять ка ЭОЛ общей линией, только если пересекаются, иначе рискуете получить жилье между двумя источниками предприятия с перспективой выселения.

5. Если нет ни одной точки максимальных концентраций при расчете рассеивания превышающей ПДК, СЗЗ для трубы котельной или склада топлива для этой котельной будет не определена, обоснование может выглядеть примерно так:
"Визначення меж санітарно-захисної зони підприємств проводять за п.8.6. ОНД-86.
Згідно п.8.6.1. Розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ) l0 (м), встановлені в Санітарних нормах проектування промислових підприємств (ДСП №173), повинні перевірятися розрахунком забруднення атмосфери відповідно до вимог ОНД (Розділи 2 - 5) з урахуванням перспективи розвитку підприємства і фактичного забруднення атмосферного повітря.
Згідно п.8.6.2. Отримані з розрахунку розміри СЗЗ повинні уточнюватися окремо для різних напрямків вітру в залежності від результатів розрахунку забруднення атмосфери і середньорічної рози вітрів району розташування підприємства по формулою
l = L0 * (P / P0), (8.18)
де l (м) - розрахунковий розмір СЗЗ;
L0 (м) - розрахунковий розмір ділянки місцевості в даному напрямку, де концентрація шкідливих речовин (з урахуванням фонової концентрації від інших джерел) перевищує ГДК;
Р (%) - середньорічна повторюваність напрямку вітрів розглянутого румба;
Р0 (%) - повторюваність напрямків вітрів одного румба при круговій розі вітрів. Наприклад, при восьми румбовой розі вітрів P0 = 100 / 8 = 12,5%. Значення l і L0 відраховуються від кордону джерел.
Згідно проведених розрахунків розсіювання, виконаних у програмному комплексі, EOL2000[h], який відповідає вимогам ОНД-86, перевищення встановлених ГДК в межах розрахункової СЗЗ по всім речовинам не відбувається у зв'язку з чим L0 = 0, що призводить до значення за формулою (8.18) l = 0.
У зв'язку з тим, що перевищення ГДК забруднюючих речовин не спостерігається, коригування та встановлення розміру СЗЗ з врахуванням рози вітрів по формулах, наведених у ОНД-86, не вимагається."

Также в данном случае с превышенным фоном, что делать не ясно. Не растягивать же СЗЗ от котельной на весь город, поэтому остается только взывать к благоразумности проверяющего и проводить эти расчеты без учета фоновых концентраций.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11110.msg31856#msg31856

допоможіть будь-ласка. хто знає по якій методиці рахувати бензогенератор? можливо хтось має зразок, прохання поділитись. дякую

Розраховуйте як ДГУ по Том1. Донецьк тільки склад палива використовуйте інший
Масовий елементний склад палива:
визначається за “Котельные установки. Под редакцией проф.
К.Ф. Роддатиса, Москва: ЭНЕРГИЯ, 1977 г." (Таб.1-4 для жидких топлив)
Паливо Бензин
Cr = 85 %
Hr = 14,9 %
Sr = 0,05 %
Nr = 0,02 %
Or = 0,03 %
Ar = 0 %
Wr = 0 %

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11111.msg31879#msg31879

Дано: Есть источник выброса (дымовая труба), по разрешению на выбросы установлены ПДК и в мг/м3 и в г/с. Проведены лаб.измерения, фактические концентрации приведены к стандартному содержанию О2, превышений по разрешению нет. Теперь надо разобраться с г/с. В инвентаризации установлен расход 2,467 м3/с, по факту 4,6 м3/с. Вопрос: КАКОЕ значение нужно брать для расчета г/с? Из инвентаризации или по факту измерения? П.С. логика подсказывает, что факт мг/м3*факт м3/с/1000, получаем факт г/с... И сравниваем с г/с из разрешения... И чтобы не превышало... Правильно ли я думаю. Спасибо.

Если хотите из приведенных мг/м3 высчитывать г/с, объем нужно тоже привести к О2 через формулу Vст = (21 — φO2вим) / (21 — φO2ст) * Vну, м3/с
этот показатель для котлов должен стоять в инвентаризации в таб.2.1. как соответствующий показателю мг/м3 для котлов, но часто вместо него там ставят объем приведенный к н.у. из протокола, поэтому будьте внимательны и сверяйте данные с протоколом

Если из мг/м3 приведенных к н.у. (они есть в протоколе в столбце после веществ) то берите объем приведенный к н.у. из протокола

Эта формула обратная формуле приведения концентрации к стандартным условиям которой все пользуются, но при переносе приведенных концентраций к стандартному содержанию кислорода забывают что объем с ней связан. Проще говоря работники министерства этот факт упустили перенимая опыт зарубежных коллег и не донесли его в массы через курсы для разработчиков.

ст - в данном случае стандартные условия по 309 приказу для продуктов сгорания (газ 3% и т.д.)

В интерене есть в открытом доступе EMEP-inventory_2013_ru (бывший CORINAIR) https://www.eea.europa.eu/ru/publications#c14=&c12=&c7=ru&c11=5&b_start=0 (или 2016 на английском)
Более понятно вам станет когда ознакомитесь с
Приложение В Расчет коэффициентов выбросов из концентраций (стр.121) в малом сжигании. г/ГДж которого на мой взгляд логичнее принимать для малых котлов вместо устаревших показателей Том1 Донецк (для экспертов прикладывайте к расчету копии с EMEP-inventory при использовании)

Еще раз обращаю ваше внимание, что при расчетах выбросов сжигания для ОВНС т.к. нет замеров логично применять преобразованную 1 формулу Том1 пересчета г/ГДж в мг/м3 для сравнения с 309!

Перерахунок показника емісії j-ї забруднювальної речовини в значення концентрації речовини для конкретного джерела викиду здійснюється через перетворену формулу (1):
C`j = Kj / (Vдг / Qr) / fн / (1 - q4 / 100), мг/м³

В паспортних даних на твердопаливні котли чи гарантійних листах виробника відсутні показники викиду SO2 та твердих речовин, викид яких залежить тільки від конкретного типу палива по сертифікату на паливо конкретної партії
А для СО, NOx я дійсно після перерахунку г/ГДж в мг/м3 не приймаю для разрахунку значення мг/м3 при альфа = 1 більші ніж наведені у ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) "Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови.", ГОСТ 10617-83 "Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия", ГОСТ 28193-89. "Котды паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч".
Але для цього не забудьте свої знайдені мг/м3 приведені до стандартного значенням показники для порівняння з ГОСТами привести до альфа = 1, через формулу:
Сі α=1 = 21 / (21 - О2ст ) * C`j
де Сі α=1 - масова концентрація забруднюючих речовин мг/м3 у вихідних газах, приведена до нормальних умов при коефіцієнті надлишку повітря рівному одиниці;

Тому я і рекомендую перераховувати мг/м3 (які ви для проектного показника більше ніде не візьмете, ну хіба що перерахуєте г/с через витрату яка може не співпадати зі значеннями розрахованими у Том1 з тих самих г/ГДж) з показників г/ГДж по формулі з Том1 яку я не вигадував, а тільки перегорнув значення в зворотню сторону.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11438.msg32618#msg32618

Доброго времени суток! Подскажите документ в котором говорится, что концентрация факт. мг/м3 при пересчете в г/с берется уже приведенные с 3% О2?

Документ не подскажу и если не ошибаюсь никогда его не встречал, в том числе и такой который регламентирует использование мг/м3 приведенных к н.у. для этих целей.
Дело в том, что в далекие времена, когда 309 и 108 еще небыли приняты, в таб 2.1. инвентаризации заносились мг/м3 из протоколов которые были приведены к н.у., объем заносился который соответствует этой концентрации т.е. приведенный к н.у. без учета розбавлений.
Когда приняли 309 и 108 приказы, Управления (Департаменты экологии) после долгих раздумий потребовали заносить в таб.2.1. конц мг/м3 которая соответствует данным переносимым в обосновывающие документы, соответственно приведенная к О2, но упустили момент (скорее всего дело в том что инспекция в форму протокола для своих нужд не посчитала вписать отдельный столбец с приведенным объемом) из-за чего стало невозможно по данным таб 2.1. пересчитать г/с из концентрации т.к. объем в большинстве случаев продолжают заносить приведенный к н.у. в связи с тем, что в протоколе другого параметра нет (хотя лабораториям ничего не мешает вносить в столбец протокола 2 параметра т.к. в шапке таблицы не указано к каким условиям приведенный параметр там должен соответствовать), поэтому во исполнение требования (в графі 8 - об'ємна витрата газу, що відповідає максимальній фактичній концентрації (м3/сек.);) 7 приказа http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG597.html рекомендую просить лаборатории указывать 2 параметра в столбце протокола для показателей (якщо газоподібні продукти горіння, - температура 273 К, тиск 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого і газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін і дизельних двигунів.)

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=11438.msg32618#msg32618

Якщо проводиться реконструкції з утворенням нових джерел викидів, чи потрібно отримувати висновок ОВД?

Якщо виконуються багато "НО" з критеріїв КМУ, то не потрібно, а в інших випадках якщо ваша планована діяльність та об'єкти, можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля то потрібно.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оцінку впливу на довкілля http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172059.html
Стаття 1. Визначення термінів
3) планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об'єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об'єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF);

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=10869.msg33561#msg33561

Если на предприятии ничего не поменялось (марки оборудования, мощности, объемы потребления газа и т.д.), одним сломом НИЧЕГО, то инвентаризацию переделывать ненужно, Делается по новой обоснование и в соответствии с требованиями, на сегодняшний день, пересогласовывается и получается дозвил, но уже на 10 лет.

Пункт 1.8. на мой взгляд привязывает инвентаризацию даже в таких нереальных вариантах "у меня ничего не изменилось" к действующему разрешению на выбросы. При истечении срока действующего разрешения ее нужно переделывать хотя бы по той причине, что на старую инвентаризацию выдано письмо (очень сомнительно, что оно есть у предприятия на руках) о ее рассмотрении несуществующим на сегодня органом - Управлением какой то области подчиненным Министерству экологии, а не Администрации области.

1.8. Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємство проводить в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Мінприроди.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 10 лютого 1995 р. N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 1995 р. за N 61/597

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=12086.msg33910#msg33910

Також можливо хтось знає якісь законодавчі або методичні документи в яких би чітко вказувалося хто повинен визначати джерела викидів на підприємстві, фірма чи працівники підприємства, що б я міг чітко сказати директору, що цим питанням повина займатися спеціалізована фірма?

Хто несе відповідальність тот і визначає що є джерелом викиду і в якій кількості, але в межах технічного завдання на цю роботу залежно від поставленої мети.

1.4. Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання.

1.5. Обсяг інвентаризації викидів визначається залежно від поставленої мети у відповідності з вимогами законодавчих актів та нормативних документів по даному питанню.

1.9. Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.

Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т. д.) та створення необхідних умов по проведенню вимірів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 10 лютого 1995 р. N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 1995 р. за N 61/597

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=12087.msg33928#msg33928

Подскажите срочно, что раньше происходит-получение разрешения на выбросы, а потом уже постановление на госучет в минприроды либо разрешение мы можем получить только после установки на госучет?

За часів коли управління екології ще залежали від Мінекології та самі видавали листи про зняття / постановки на держоблік, без цього листа у жодної групи на дозвіл взагалі документи не приймали, процедура була між інвентаризацією і документів що обгрунтовують.
На сьогоднішній день з 01.03.2017 групу об'єкта потрібно визначати вже на стадії інвентаризації, і тепер вона пропісуеться в звіті по інв, що також не заважає проводити цю процедуру між, довгі терміни лежання в Міністерстві цього папірця цьому заважають, на сьогодні все залежить від вимог конкретного "штату" (області) в якій документи розглядаються (дізнавайтеся в кожному конкретному випадку за місцем).

п.1.11. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в Мінприроди (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

Належність об'єкта до тієї чи іншої групи визначається відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

(пункт 1.11 у редакції наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 01.03.2017 р. N 97)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 10 лютого 1995 р. N 7

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=12092.msg33982#msg33982

Исходя из ст. 11 ЗУ и п. 1.11 инвентаризации, госучет должен предшествовать в т.ч. и отчету по инвентаризации. Сначала стань на госучет, а потом инвентаризация и т. д. - я лично так понял.

Не получиться, т.к. пока Департамент инвентаризацию не согласовал, любые цифры есть фантазия которая иногда может отличаться от согласованного документа в десятки и сотни раз. Сперва согласовать инвентаризацию нужно

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=12092.msg33988#msg33988

Добрый день, подскажи ,пожалуйста, есть ли выбросы серы при сжигании дров в котле? В инвентаризации показала, потому что лаборатория намеряла, а в департаменте кричат, что не может быть такого.......какая сера......не верят лабораторным измерениям. Не знаю как быть, как доказать....

Если котел пиролизный, то зачастую образовуеться SO2 в процессе пиролиза древесины, чего при обычном сжигании обычно не наблюдается, по этой причине протоколы замеров выбросов от пиролизных котлов имеют замер по SO2.

Только пригласить на замеры, чтоб они сами увидели на приборе!
Во всех источниках твердят, что серы в древесине нет из-за этого такая позиция у Департамента, хотя если посмотреть сертификаты на древесные пеллеты и брикеты она там есть в малом количестве.
При пиролизе из биомассы вначале выделяется газ с этой серой которая при сгорании переходит в SO2, возможно только в самом начале процесса, но этого достаточно, чтоб прибор ее определил.
Все еще больше усугубляется тем, что Департаменты не хотят видеть в протоколах нулевые значения в отборах проб, по этой причине если из пяти значений при замере каждые 20 минут ты получал четыре значения с нулем, а пятый с 1, все значения включая средние приходиться писать 1, хотя на самом деле среднее должно быть 0,2мг/м3, а минимальное ноль. Но теперь это вообще не имеет значение т.к. с недавних пор например Департамент Киевской области начал требовать расчет тонн в год исходя из максимальных значений мг/м3, а не средних и если эта тенденция перейдет на другие Департаменты, вообще становиться не понятно зачем в протоколе 5 значений, можно будет только самым максимальным обходиться, которая например при растопке котла вообще является залповым выбросом со слов Зискинда на курсах по лабораторным измерениям.
Вообщем удачи в убеждениях, хотя она вряд ли поможет.
Как показывает практика в таких случаях помогает только прикинуться "бревном" и сделать то как от тебя требуют. Процесс согласования пройдет быстрее и нервы будут целее, хоть к экологии это ни как не относиться и полностью противоречит фразе из инструкции "1.9. Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу."

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30024.msg52615#msg52615

Во время проведения новой инвентаризации на старых источниках были выявлены новые загрязняющие вещества что подтверждается протоколом. Через два месяца мы получаем разрешение на выбросы. И сейчас инспекция хочет нам насчитать убытки на эти вещества так как в период до получения нового разрешения на выбросы действовало старое. Чем крыть?

Для этого скорее всего и писали вам "відкоригувати матеріали інветерізації". Крыть ущербом и можно через суд пытаться переложить его на разработчика инвентаризации ссылаясь на "1.9. Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.", если сумма того стоит.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30028.msg52623#msg52623

В таблиці 2.4. (додаток N 2) приводиться характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферу від основних виробництв, перелік яких визначається Мінприроди. Глупый вопрос, но, где можно посмотреть этот "перелік".

В моем понимании надпись перед таблицей гласит так, в связи с тем, что это единственный заверенный список который я нашел (Департаменты не возражают против такой формулировки, но для 2 и 3 группы в обосновывающих относить котельные к основным источникам не разрешают из политических соображений, хотя список полностью повторяет таковой в 108 приказе):

Характеристика виробництв наведена у таблиці. Згідно п.2.7. в таблиці 2.4 (додаток N 2) приводиться характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферу від основних виробництв, перелік яких визначається Мінприроди.
Котельні відносяться до п.1. Енергетика та переробна промисловість "Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" який затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 16.08.2004 №317, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2004 р. за №1102/9701.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30031.msg52629#msg52629

Закінчується термні дії 16 дозволів на викиди (2 група). Які наступні дії: вносяться зміни до старих дозволів чи потрібно розробляти нову інвентаризацію, обгрунтовуючої?

Якщо відбулись якісь зміни в техпроцесі, сировині або паливі, було встановлено нові ГОУ, чи виконано заходи по зменшенню викидів, потрібно розробляти нову інвентаризацію, а за нею і обгрунтовуючі.
Якщо не змінилось зовсім нічого і є в наявності лист Департаменту про розгляд інвентаризації можна пробувати тільки нові обгрунтовуючі але в залежності від Департаменту, і конкретного експерта може бути неочікуваний сюрприз при розгляді.
Краще проконсультуватись в вашому Департаменті заздалегідь, взявши з собою наявні інвентаризації, бо постійно змінюються вимоги розробки, вимірив і розрахунків, надання проектних показників (ОВНС) та ще якийсь процес може підлягати ОВД.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30049.msg52718#msg52718

Доброго дня!Колеги, підкажіть, чи необхідно отримувати дозвіл на викиди на градирні? Як доказати, що не потрібно?

Если охлаждается чистая вода, то пар вроде не входит в список загрязняющиз веществ, соответственно градирня не стационарный источник загрязнения. Если охлаждается жидкость другого состава, то возможно нужно получать разрешение.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30049.msg52718#msg52718

Если предприятие относиться к третей группе где разрешение на выбросы не ограничено. Но приехала екоинспекция и приписали переписать инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и получить разрешение с учетом всех источников. Скажите как быть? Ведь новые разрешение дорого. Нужно ли переделывать?

Если инвентаризация свежая, имеет письмо о рассмотрении Департаментом и включает много актуальных источников выбросов для экономии средств можете инвентаризацию на неучтенные источники сделать отдельной книжкой. При адекватной инвентаризации в некоторых областях возможно сделать дополнение к разрешению, что немного дешевле обходится (возможно ли это в области размещения вашего объекта лучше проконсультироваться в местном Департаменте). При малом количестве источников все это сомнительная экономия, лучше сделать целиком, т.к. не исключены сюрпризы при расчете рассеивания

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30063.msg52802#msg52802

Подскажите, пожалуйста, подлежат ли эколого-теплотехнической наладке небольшие котлы (Е 1-9) на твердом топливе (угле, лузге, дровах и т.п.)? Мы думаем, что нет, конечео, но вдруг закрались сомнения. Если надо, то в каких нормативных документах можно прочесть? Спасибо заранее.

Можете посмотреть в протоколе проверки на, какой документ они ссылались когда требовали наладку на газовые котлы. Если ссылки нет то ее наличие было не обязательным.
Для твердотопливных котлов все равно по «Методические пособия по проведению эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте», Институт газа АН Украины, Киев, 1992 г. нет возможности ее провести даже исходя из названия методики.
Если есть необходимость в подтверждении отсутствия превышений согласно разрешений на выбросы, а для твердых частиц в любом случае нужно не зависимо от мощности, заказывайте контроль выбросов, сделают замеры и предоставят протокол, что они отсутствуют. Хотя я бы рекомендовал. не зависимо от того, что напишут в протоколе, установить циклоны после котлов, не на всякий случай, а потому, что они там реально нужны.
По NOx, CO, SO2 исходите из наличия ограничений по мг/м3 в ваших разрешениях, если их там нет замеры можете не проводить.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30072.msg52885;topicseen#new

На підприємстві є свердловина для видобутку води. Відповідно до вимог законодавства розроблений та затверджений проект ЗСО з І поясом розміра 35х30.Під час проведення перевірки Інспектор міряє радіус, а радіус не співпада з нормативним віповіно до ДБН. При цьому актом перевірки не зазначено що до домпетенції Інспекції належить дана вимога. Але запитання не в цьому: чи повиннен СГД виконувати норми ДБН/чи лише зон ЗСО затверджених в проекті та погоджених в установчому порядкі у компетентних органів.

ДБН В.2.5-74:2013
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об'єктів.
1.2 Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених пунктів, а також виробничих під­приємств, для яких не встановлені особливі вимоги з проектування.

тобто для діючого об'єкту СГД повинен виконувати норми лише зон ЗСО затверджених в проекті та погоджених у компетентних органів. (Якщо проект ЗСО насправді з усіма погоджено),

також
Згідно 15.2.1 Підземні джерела водопостачання
15.2.1.1 Межі першого поясу зса підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані:
- для захищених - ЗО м;
- для недостатньо захищених - 50 м.
Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення грунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітар­них, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу зса допускається змен­шувати [33], [34], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно.
15.1.8 Проект ЗСО з планом заходів повинен відповідати вимогам чинного законодавства [35]. У разі особливо важких умов для встановлення належних розмірів другого та третього поясів ЗСО, як виняток, вони можуть бути скорочені (або навіть об'єднані) при:
- гарантованому забезпеченні завдяки додатковим заходам стабільної якості питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171;
- додаткових заходах у відповідності з вимогами чинного законодавства [5] та [35].

Тобто якщо у вас від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі до огорожі не менше ніж 15 м та 25 м відповідно вам зменшили її законно, бо менше скорочувати перший пояс не можно.

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=10737.msg52890;topicseen#new

Подскажите, как посчитать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котла на пеллетах???

РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПРИ СПАЛЮВАННІ                        
Пелет (Паливних гранул)
Розрахунок проведено згідно "Збірник показників емісії (питомих викидів)
забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами Том І,
Донецьк - 2004"

Масовий елементний склад палива:
Протокол випробувань ***** за № ***** від ******
Паливо Пелети (Паливні гранули)
Qr = 4202 кКал/кг
Qr = 17,6 МДж/кг
Sr = 0,01 %
Ar = 0,90 %
Wr = 7,30 %
Склад робочого палива визначається виходячи з елементарного складу деревної
біомаси на гарячу масу (Головков С. И., Коперин И. Ф., Найденов В. И. Энергетическое
использование древесных отходов.— М.: Лесн. пром-сть, 1987.— 224 с.) за наступними
формулами (4.3):
Cr(раб) = Cr(СД) * (( 100 - Wr - Ar - Sr ) / 100 ) = Cr = 46,81 %
Нr(раб) = Нr(СД) * (( 100 - Wr - Ar - Sr ) / 100 ) = Hr = 5,60 %
Оr(раб) = Оr(СД) * (( 100 - Wr - Ar - Sr ) / 100 ) = Or = 38,83 %
Nr(раб) = Nr(СД) * (( 100 - Wr - Ar - Sr ) / 100 ) = Nr = 0,55 %
де Cr (раб), Hr (раб), Or (раб), Nr (раб) - для рабочого палива на основі девини, %
Cr - масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;
Hr - масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %;
Nr - масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %;
Or - масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %;
Cr (СД), Hr (СД), Or (СД), Nr (СД) - для стовбурної деревини, %
Cr (СД) = 51,00 % Or (СД) = 42,30 %
Hr (СД) = 6,10 % Nr (СД) = 0,60 %

А дальше все по методике как для дров только + SO2, данные приведены из сертификата, подставьте свои значения

Если будет лень разбираться EcoLog.in.UA может разработать под Ваши нужды расчет в экселе для разных видов топлива (пелеты, брикеты, древесный уголь, газ) который будет автоматически все пересчитывать, при подстановке в него входящих данных для расчета (работает как программа), разный тип расчетов для ОВНС или прямых измерений

http://sop.org.ua/forum/index.php?topic=30073.msg52887;topicseen#new