ЕкоПодаток


ЕкоПодаток

З огляду на те, як важливо правильно платити податки професійне екологічне ТОВ "Еко Логін" пропонує унікальну власну розробку, яка дає можливість бухгалтеру, після введення даних у ячейки "Фактичні показники", файлу формату "Exel", моментально отримати кількість гривень плати, з прив'язкою до відповідних податкових кодів, на потрібний податковий період (квартал, рік), та зробити роздруківку для податкової та власних потреб на кожен звітний період.

Дані формуються для кожного об'єкта індивідуально згідно розроблених та затверджених документів для дозволу на викиди в атмосферне повітря 

Для податкової краще робити роздруківки на кожен звітний період
Від бухгалтера потрібно тільки внести вхідну інформацію і натиснути кнопку друк.

Маємо у статуті та свідоцтві единого податку КВЕД 69.20 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (повне оброблення даних, отриманих від клієнта; складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта; надання послуг з уведення даних)

ТОВ "Еко Логін" знаходиться на обслуговуванні у юридичній компанії (АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БОНА ФІДЕ ГРУП" https://bfgrouplaw.com) яка забезпечує правовий аналіз наших послуг.

Нагадуємо про те що плата справляється тільки за стаціонарні джерела викиду, оскільки за пересувні податок вже враховано в ціні на паливо!

Ділити річний валовий викид закладений у інвентаризації на 4 для сплати податку дуже накладно і не вірно (наприклад закладено спалювати 8 тонн/рік дизельного пального, а спалює підрозділ тільки 100 літрів за квартал), особливо якщо врахувати те що розрахунки в цьому році сильно відрізняються (на 500 тонн викиду та 10 грн плати по речовині двоокис вуглецю) від попередніх років і ми це правильно враховуємо у таблицях!

До речі за втрати фреонів, на які не визначені ПДК та ОБРВ, з кліматичного та холодильного обладнання теж потрібно нараховувати податки і базова плата за тонну там немала!

Для якнайшвидшого прийняття рішення на запрос висилаємо приклад файлу перерахунку екологічного податку та комерційну пропозицію

Державна фіскальна служба України (Офіційний портал) Податковий кодекс > РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК  http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/