ОВД - Оцінка впливу на довкілля


ОВД - Оцінка впливу на довкілля

Закон України "ОВД": http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172059.html


Проекти будівництва подаються на експертизу разом з результатами оцінки впливу на довкілля!

ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, проводиться експертиза проектів будівництва, а у випадках, визначених Законом України “Про інвестиційну діяльність”, - державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, додаються результати проведення такої оцінки.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 95 від 23.01.2019}

10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що: 

підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 95 від 23.01.2019}


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про регулювання містобудівної діяльності" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113038.html

Стаття 31. Проектна документація на будівництво 

1. До проектної документації на будівництво об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", додаються результати оцінки впливу на довкілля. 

4. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які: 

4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля". (частину четверту статті 31 доповнено новим абзацом п'ятим згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII, який вводиться в дію з 18.12.2017 р., у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим) 


ЗУ "Про архітектурну діяльність" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990687.html

Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури 

Перед затвердженням проектів у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", здійснюється оцінка їх впливу на довкілля та проводиться експертиза. (частина п'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII, який вводиться в дію з 18.12.2017 р.) 


Замовити на Приватмаркеті https://privatmarket.ua/71484256#/products/142333