ОВНС - Оцінка впливів на навколишнє середовище


ОВНС - Оцінка впливів на навколишнє середовище

Розробка розділу відповідно ДБН А.2.2-1-2003 "СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД" ЗАТВЕРЖЕНІ Наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. № 214 та введені в дію з 01.04.2004 р. 

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення (далі - планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів. 

Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність у межах України.

Відповідно п.5 ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА у ДБН А.2.2-1-2003

5.1 Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-економічного обгрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту (ЕП) і уточнюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства (об'єкта), а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується підписом замовника і головного інженера проекту. 

5.2. На стадії проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на попередніх стадіях. 

5.3 Після вводу об'єкта проектування в експлуатацію та досягнення проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів ОВНС. В подальшому післяпроектний аналіз виконується з ініціативи адміністрації об'єкта експлуатації або органів державного нагляду.


Для формування ціни на розділ ОВНС (бажано у електронному вигляді у форматах pdf): 

1. Загальна пояснювальна записка проекту (ПЗ), з розрахунком класу наслідків об'єкту; 

2. Склад проектної документації на будівництво; 

3. Ситуаційний план; 

4. Схема генплану; 

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 


Для розробки ОВНС обов'язково необхідні (бажано у електронному вигляді у форматах pdf, jpg, doc): 

1. Загальна пояснювальна записка проекту (ПЗ), з розрахунком класу наслідків об'єкту та ТЕП; 

2. Склад проектної документації на будівництво; 

3. Розділи проекту: 

3.1. "ТМ" - ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА, "ТМК" - Тепломеханічні рішення котельні (при наявності); 

3.2. "ТХ" - технологія (при наявності); 

3.3. "АР" - Архітектурно-будівельний рішення; 

3.4. Ситуаційний план; 

3.5. "ГП" - Схема генплану, План благоустрою, озеленення, місця де передбачено роздільне збирання побутових відходів; 

3.6. Напрямок трас інженерних мереж з пояснювальною запискою; 

3.7. "ОВ" - опалення, вентиляція та кондиціювання» (пояснювальна записка, принципові схеми, специфікація); 

3.8. "ЕО" – електричне обладнання»(пояснювальна записка, специфікація); 

3.9. "ВК" – водопровід та каналізація» (пояснювальна записка, принципові схеми, специфікація); 

3.10. "ГПЗ" - Газопостачання зовнішє та "ГПВ" - внутрішнє (при наявності); 

3.11. ТОМ - Розділ: Захист від шуму (при наявності); 

3.12. ТОМ - Розділ: ПОБ – проект організації будівництва; 

3.13. "ХП" - системи холодопостачання (за наявності); 

4. Надати характеристику існуючих зелених насаджень в межах проектованої діяльності, інформацію про кількість і цінність насад­жень, що під­лягають знесенню (акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню), баланс знесених і компенсаційних насад­жень тощо; 

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 

6. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою; 

7. Заява про наміри (в разі якщо вже опублікована в ЗМІ, копія сторінки газети з текстом, датою і номером); 

8. В разі необхідності для об'єкту (сейсмологія) - проект для попередження та обмеження негативних впливів на геологічне середовище (у тому числі ТУ КП СУППР,, надати опис запроектованих підпірних стін та інше); 

9. Інформація про ЗАМОВНИКА та Генпроектувальника; 


ПОВІТРЯ (додатково за необхідності): 

11. Кліматична характеристика району розташування об'єкту (можна замовити за факсом або ел.поштою у "ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ" (ЦГО) Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2 тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua); 

12. Фонові концентрації по основних забруднюючих речовинах (NOx, CO, SO2, тверді речовини) лист щодо фонових концентрацій забруднюваль­них речовин на майданчику будівництва отримати в установленому порядку згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресур­сів України від 30.07.2001 № 286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» (за необхідністю, для міста Київ надає ЦГО, для Київської області надає "Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації" вул. Басейна, 1/2А, м. Київ http://eko.koda.gov.ua/); 


ВОДА (додатково за необхідності): 

13. Проект на будівництво артезіанських свердловин, в т. ч. матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (за наявності свердловин); 

14. ТУ на водовідведення (умови на скид стічних вод), на каналізування та інші (отримані у встановленому порядку); 

15. Проектні рішення щодо відведення стоків об'єкта у дренажну систему (розрахунки кількості стоків по споживачах, характеристики стоків до і після очистки, опис очисних споруд, фільтраційні властивості ґрунтів зони аерації та водоносного горизонту, режим ґрунтових вод, додаткові параметри середовища, що можуть впливати на інфільтрацію, конструктивні рішення щодо влаштування дренажної системи, аналіз можливих негативних впливів на ґрунти, водне і геологічне середовища тощо); В разі находження об'єкту біля водойм; 16. При проведенні робіт на землях водного фонду надати погодження місця і порядку відповідно до вимог ст. 3, 4, 86 Водного кодексу України або надати затверджену містобудівну документацію, яка б обґрунтувала відповідність проектних рішень вимогам ст.88, 89 Водного кодексу України (стосовно обмежень господарської діяльності в прибережній захисній смузі), та вказувала де проходять її межі.

Замовити на "Приватмаркеті" https://privatmarket.ua/71484256#/products/143173